Bảo hành
Sản phẩm sẽ được bảo hành theo chính sách công ty sản xuất đề ra, quý khách sẽ được thông báo về những sản phẩm nào thuộc diện được bảo hành khi mua hàng